avvizi parrocca

Avviżi – 11.06.2023

Avviżi  – 11.06.2023  –  Il-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù – Corpus Christi

 1. Illum 11/06, Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù – Corpus Christi:
  • Minn wara l-quddiesa tal-11:00am sa’ qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija, il-knisja ser tkun miftuħa għal ħin ta’ adorazzjoni personali quddiem Ġesu’ Sagramentat.
  • Fil-5:00pm – Quddiesa solenni mmexxija minn Dun Christopher Bugeja. Wara, purċissjoni bis-Sagrament bis-sehem fost l-oħrajn tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina, li tgħaddi minn dawn it-toroq: il-Knisja, Ġużi Cutajar, Ġuże’ Ellul Mercer, il-Kbira u l-Parroċċa u tintemm bil-barka Sagramentali fuq iz-zuntier.
 2. Mit-Tnejn 12/06 sal-Ħamis 15/06:
  • Fis-7.15pm – Ser issir Ġimgħa ta’ Tagħlim fil-kappella tal-M.U.S.E.U.M. tas-Subien bit-tema: “Il-Verita’ Teħliskom”. Ta’ min naħtfu din l-opportunità ta’ tagħlim nisrani għall-adulti.
 3. Il-Ġimgħa 16/06, Festa tal-Qalb ta’ Ġesù:
  • Mill-4.30pm – Ġesu’ Sagramentat ikun espost għall-adorazzjoni fil-Knisja;
  • Fis-6.30pm – Quddiesa mmexxija mill-Arċipriet Dun David Farrugia u wara Purċissjoni bis-Sagrament bis-sehem ukoll tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li tgħaddi minn dawn it-toroq:  Misraħ Ġuże’ Abela, Għar Bittija, il-31 ta’ Diċembru 1678, il-Kbira u l-M.U.S.E.U.M. u tintemm fil-M.U.S.E.U.M. tas-Subien fejn isir l-Att ta’ Konsagrazzjoni lill-Qalb ta’ Ġesù u tingħata l-Barka Sagramentali.
  • Fil-għaxija Monsinjur Arċisqof se jordna bħala saċerdot fl-Oratorju Salesjan ta’ Tas-Sliema, lid-djaknu Salesjan Fr Jean Paul Mutumbo resident fil-Komunita’ Savio College f’Ħad-Dingli. Nawgurawlu u nitolbu għalih.
 4. Is-Sibt 17/06:
  • Fis-6:30pm, il-Quddiesa tkun bis-sagrament taż-żwieġ.
 5. Il-Ħadd 18/06:
  • Il-ġbir fil-quddiesa jkun dak magħruf bħala “l-Offerta ta’ San Pietru”, b’risq l-għotjiet ta’ karità li jagħmel il-Papa.
  • Fid-9.00am ser isir it-tberik tal-oqbra fiċ-ċimiterju fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier.  Fil-quddiesa tad-9.30am li tkun bis-sehem tat-tfal se niftakru b’mod speċjali fil-missirijiet ħajjin u mejtin.
 6. Avviżi oħra:
  • Il-Ġimgħa 16/06 – Bejn id-9:30am u l-11:30am, ir-Reġjun Punent ser jorganizza sessjoni ta’ għarfien ġewwa d-Day Centre ta’ Ħad-Dingli dwar forom differenti ta’ abbuż li anzjan jista’ jiffaċċja.
  • It-Tlieta 20/06, l-Erbgħa 21/06, u l-Ħamis 22/06 – Bejn l-4:30pm u s-7:00pm, il-fotografu tal-parroċċa ser ikun fiċ-Ċentru Parrokkjali biex jilqa’ l-ordni tar-ritratti taċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina. F’dawn il-jiem jistgħu jinġabru wkoll il-pendrives bil-filmat tal-istess ċelebrazzjoni.
  • Dawk li jixtiequ jagħmlu reklam fil-programm tal-festa ppublikat mill-parroċċa għandhom ikellmu lill-Arċipriet.
 7. Matul din il-ġimgħa daħlu:
  • € 680 bħala ġabra speċjali tal-Ħadd li għadda b’risq il-proġett ta’ restawr u manutenzjoni tal-koppla;
  • € 30 bħala donazzjonijiet għall-parroċċa;
  • € 290 b’risq il-parroċċa waqt l-Ikla tal-Irġiel. Grazzi.
close

Żomm ruħek aġġornat/a 👋
Ingħaqad mal-mailing list tal-Parroċċa

Aħna nieħdu ħsieb id-dettalji tiegħek u nimxu mar-regoli kollha tal-GDPR. Aqra l-privacy policy tagħna.

Ikkummenta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.