avvizi parrocca

Avviżi – 27.11.2022

Avviżi - 27.11.2022  -  L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Illum 27/11, l-Ewwel Ħadd tal-Avvent: Nagħtu bidu għal Sena Liturġika ġdida – Sena A It-Tlieta 29/11: Fid-9:30am – Jibda nofs ta’ nhar irtir għal żmien l-Avvent organizzat mill-Grupp tan-Nisa “Magnificat”. Imexxi Patri Victor Paul Farrugia, Karmelitan. L-irtir ser isir fl-Oratorju Sależjan, f’Ħad-Dingli stess. Inħeġġu għal attendenza sabiħa. Il-Ħamis 1/12: Fis-7:00pm - Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna moment ta’ adorazzjoni quddie ...

avvizi parrocca

Avviżi – 20.11.2022

Avviżi - 20.11.2022  -  L-34 Ħadd ta’ matul is-Sena Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu Illum 20/11, Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu: Fil-5.00pm tibda Ċelebrazzjoni Djoċesana mmexxija mill-Arċisqof fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt. Il-Ħamis 24/11: Mons. Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Ġwann li fiha ser irodd ħajr lil Alla fl-10 anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Il-quddiesa tibda fis-6.30pm u għaliha k ...

avvizi parrocca

Avviżi – 13.11.2022

Avviżi - 13.11.2022  -  It-33 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 13/11, Jum il-Foqra: Il-Kummissjoni Tfal Dinglin tal-parroċċa għalqet 10 snin. Waqt li nħeġġu lit-tfal jattendu għall-quddiesa tad-9:30am, nirringrazzjaw lil dawk li b’tant impenn u dedikazzjoni jaħdmu fi ħdanha. It-Tlieta 15/11: Fid-9:30am – Fil-Knisja ser issir il-laqgħa tal-Grupp tan-Nisa “Magnificat”. L-Erbgħa 16/11: Mill-4:30pm - Laqgħa ta’ Formazzjoni għal kulħadd organizzata mill- Għaqda tal-Kompensatriċi, fiċ-Ċentru P ...

avvizi parrocca

Avviżi – 06.11.2022

Avviżi - 06.11.2022  -  It-32 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 06/11: Fl-4:30pm tiġi ċċelebrata quddiesa fiċ-ċimiterju u fi tmiemha jsir it-tberik tal-oqbra. Jekk it-temp ma jippermettix, il-quddiesa ssir bħas-soltu fil-Knisja. (Minħabba l-istat tat-triq ta’ quddiem iċ-ċimiterju rajna li jkun aħjar li ma jsirx il-pellegrinaġġ mill-Knisja saċ-ċimiterju.) L-Erbgħa 09/11 u l-Ħamis 10/11: Bejn l-4.30pm u s-7.00pm, il-fotografu tal-parroċċa ser ikun fiċ-Ċentru Parrokkjali biex jilqa’ l-ordni tar ...

avvizi parrocca

Avviżi – 30.10.2022

Avviżi - 30.10.2022  -  Il-31 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 30/10, Jum l-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja (nhar is-26 ta’ Marzu 1939 mill-Isqof Mikiel Gonzi) u Jum il-Griżma tal-Isqof: Fid-9.30am - Quddiesa li fiha jiġu nċensati s-slaleb tal-konsagrazzjoni. Fl-4.30pm - Quddiesa li fiha 39 adoloxxent – 24 subien u 15 bniet - mill-parroċċa tagħna se jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Tajjeb li nżommu lil dawn l-adoloxxenti f’talbna. It-Tlieta 01/11, is-Solennità tal-Qaddis ...

avvizi parrocca

Avviżi – 23.10.2022

Avviżi - 23.10.2022  -  It-30 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 23/10, Jum il-Missjoni: Nitolbu ħalli l-Mulej jimliena bil-ħeġġa biex inkomplu nxandru l-bxara t-tajba tal-Evanġelju u ejja nitolbu lill-Madonna sabiex tbierek u tipproteġi lill-missjunarji kollha fil-ħidmiet varji tagħhom. L-offerta tagħna fil-quddiesa tkun bil-għan li nipprovdu għajnuna finanzjarja lill-missjunarji biex iwettqu l-ħidmiet tagħhom ta’ karità. Infakkru wkoll li rċevejtu bil-posta envelope apposta. Tistgħu tibgħatu l ...

avvizi parrocca

Avviżi – 16.10.2022

Avviżi - 16.10.2022  -  Id-29 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 16/10: Mid-9.30am san-12.00pm isir seminar fiċ-Ċentru Parrokkjali għall-għarajjes li ser jiżżewġu fl-2023, li jinkludi l-quddiesa tal-Ħadd. It-Tlieta 18/10: Fis-7.15pm - Laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali fiċ-Ċentru. L-Erbgħa 19/10: Fil-5.00pm - Rużarju animat mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija ħdejn l-istatwa tal-Madonna fi Triq Claudette Agius. Il-Ħamis 20/10: Fis-7:30pm - Laqgħa fil-Knisja għall-ġenituri u l-parrin ...

avvizi parrocca

Avviżi – 09.10.2022

Avviżi - 09.10.2022  -  It-28 Ħadd ta’ matul is-Sena Mit-Tnejn 10/10: Il-parroċċa qed tiddedika din il-ġimgħa għall-familja. Għalhekk ta’ kuljum mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn is-7:00pm u t-7:45pm ser isiru laqgħat fiċ-Ċentru Parrokkjali għall-koppji miżżewġa u għall-għarajjes. Jekk verament inħobbu l-familja tagħna, irridu ninvestu fiha u dan hu mezz li l-parroċċa qed toffrielkom permezz ta’ laqgħat b’suġġetti attwali li se jkunu ndirizzati minn kelliema esperti fosthom patri Franġiskan fundat ...

avvizi parrocca

Avviżi – 02.10.2022

Avviżi - 02.10.2022  -  Is-27 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 02/10: L-offerti li se tagħtu fil-ġabra li ser issir issa ser ikunu għall-ġabra speċjali tal-ewwel Ħadd tax-xahar u li se tmur għall-ispejjeż li l-parroċċa trid tħallas biex issir il-manutenzjoni tal-koppla minn ġewwa. Mil-lum 2/10, il-quddiesa tal-Ħadd filgħaxija tibda tkun fl-4.30pm u mhux fil-5.00pm. Issa li bdejna x-xahar ta’ Ottubru li l-Knisja tiddedika għar-Rużarju, inħeġġiġkom ħafna biex nitolbu din it-talba fil-famil ...

avvizi parrocca

Avviżi – 25.09.2022

Avviżi - 25.09.2022  -  Is-26 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 25/09, il-Jum Dinji ddedikat lill-Immigranti u Refuġjati: Fid-9.30am - Quddiesa li fiha qed nistiednu b’mod speċjali lill-għalliema, professjonisti oħra fl-edukazzjoni u lit-tfal kollha biex jiġu bil-basktijiet l-pockets tal-iskola sabiex fl-aħħar tal-quddiesa nagħmlu talba tal-barka fuqhom fl-okkażjoni tal-bidu ta’ sena skolastika u edukattiva ġdida. 2. Il-Ħamis 29/09: Fis-7.00pm - Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna mumen ...