avvizi parrocca

Avviżi – 26.03.2023

Avviżi - 26.03.2023  -  Il-5 Ħadd tar-Randan Illum 26/03: Fid-9:30am - Quddiesa bis-sehem tat-tfal fejn qed nistiednu b’mod speċjali lil dawk li għamlu l-Ewwel Qrara. F’Dar Dun Ġwann Abela, ħdejn il-Knisja, għandna l-Bazaar tal-Għid b’riżq il-parroċċa li jispiċċa llum. Inħeġġiġkom wara l-quddiesa tagħtu titwila. Matul il-ġurnata kollha se tkun miftuħa għall-ewwel darba l-Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa li l-grupp tal-Abbatini qed jorganizza fil-kappella ta’ Santa Marija Maddalena fuq l-irdum, bi ...

avvizi parrocca

Avviżi – 19.03.2023

Avviżi - 19.03.2023  -  Ir-4 Ħadd tar-Randan Mit-Tnejn 20/03 sal-Erbgħa 22/03: Filgħodu jsiru l-eżerċizzi għat-tfal tal-iskola primarja, fl-iskola stess. It-Tnejn 20/03, il-Knisja tiċċelebra l-festa ta’ San Ġużepp billi d-19 ta’ Marzu nzerta l-Ħadd. Fil-4:45 pm fil-Knisja jkollna l-ewwel qrara tat-tfal li f’Ġunju se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. L-Erbgħa 22/03: Nofs ta’ nhar irtir tar-Randan organizzat mill-Grupp tan-Nisa ‘Magnificat’. L-irtir li hu miftuħ għal kulħadd ser isir għand i ...

avvizi parrocca

Avviżi – 12.03.2023

Avviżi - 12.03.2023  -  It-3 Ħadd tar-Randan It-Tnejn 13/03: Huwa l-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Kap tal-Knisja Kattolika. Huwa xieraq li nirringrazzjaw minn qalbna lil Alla ta’ dan id-don kbir li ta lill-Knisja tiegħu, u tal-ġid kbir li għamel il-Papa Franġisku tul dawn is-snin. Inkomplu nitolbu għalih biex il-Mulej jagħtih il-qawwa u l-għajnuna ħalli jkompli jaqdi l-missjoni tiegħu b’dedikazzjoni u b’ġenerożità. Fis-7.15pm laqgħa fil-M.U.S.E.U.M. tal-Bniet għa ...

avvizi parrocca

Avviżi – 05.03.2023

Avviżi - 05.03.2023  -  It-2 Ħadd tar-Randan Mit-Tnejn 06/03 sal-Ġimgħa 10/03: Fis-7.00pm ser isir kors ta’ eżerċizzi spiritwali għall-miżżewġin fil-Knisja u li se jitmexxew mill-Kanonku Mark Ellul, Surmast tal-Iskola tas-Seminarju tal-Arċisqof. Il-koppji miżżewġa mhux biss huma mistiedna imma mħeġġa jattendu għal din l-opportunita’ li l-parroċċa qed toffri biex f’dan ir-Randan nisimgħu, nitolbu u nirriflettu. L-Erbgħa 08/03: Fid-9.30am laqgħa tal-Grupp tan-Nisa Magnificat li se titmexx ...

avvizi parrocca

Avviżi – 26.02.2023

Avviżi - 26.02.2023  -  L-1 Ħadd tar-Randan Għal matul ir-Randan u l-kumplament ta’ din is-sena qed nipproponu li ta’ spiss ngħidu t-talba “Sinjur Alla, f’kollox u għal kollox għandi bżonnok . . . Int il-ħajja ta’ ruħi u ta’ ġisimi.” (sentenza ta' San Ġorġ Preca meħuda minn ’Domine Deus’) Ngħiduha flimkien ... It-Tlieta 28/02: Mis-7:00am, fiċ-Ċimiterju ser isir it-tindif ta’ oqbra tal-komun bin-numri 26 (XXVI) sa’ 37 (XXXVII). Familjari li għandhom qraba midfuna f’dawn l-oqbra mitluba jik ...

avvizi parrocca

Avviżi – 19.02.2023

Avviżi - 19.02.2023  -  Is-7 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 19/02; is-7 Ħadd ta’ matul is-sena: Wara l-quddiesa, minn fuq iz-zuntier għandna għall-bejgħ ħelu tradizzjonali Malti fosthom tal-Karnival. It-Tlieta 21/02: Fid-9:30am laqgħa tal-Grupp tan-Nisa ‘Magnificat’ li se titmexxa minn uffiċjal mill-Aġenzija Sedqa. L-Erbgħa 22/02; nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Fil-quddies kollu jsir it-tqegħid tal-irmied bħala sinjal ta’ indiema, konverżjoni u penitenza. Dakinhar għandna l-obbligu ...

avvizi parrocca

Avviżi – 12.02.2023

Avviżi - 12.02.2023  -  Is-6 Ħadd ta’ matul is-Sena Il-Ħamis 16/02: Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna mument ta’ adorazzjoni. Fis-7:15pm - Laqgħa fil-M.U.S.E.U.M. tal-Bniet għall-ġenituri li uliedhom ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena. Il-Ħadd 19/02, is-7 Ħadd ta’ matul is-Sena: Wara l-quddiesa tas-Sibt u l-Ħadd li ġej minn fuq iz-zuntier ser ikollna għall-bejgħ ħelu tradizzjonali Malti fosthom tal-Karnival. Avviżi oħra: Kif tistgħu taraw, mal-altar maġġur qed jiżżanżan ...

avvizi parrocca

Avviżi – 05.02.2023

Avviżi - 05.02.2023  -  Il-5 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 05/02: Jum il-Ħajja ser ikun iċċelebrat b’quddiesa fil-11.00am fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. Il-quddiesa hi organizzata mill-Malta Unborn Child Platform, li hi fergħa mill-Moviment ta’ Kana, u ser titmexxa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. Kulħadd mistieden. Il-Ġimgħa 10/02, Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta: Dakinhar hu jum ta’ btala pubblika fejn aħna l-insara mħeġġa nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-qu ...

avvizi parrocca

Avviżi – 29.01.2023

Avviżi - 29.01.2023  -  Ir-4 Ħadd ta’ matul is-Sena L-Erbgħa 01/02: Fid-9:30am - Laqgħa tal-Grupp tan-Nisa “Magnificat” fil-Knisja. Kif qed tinnutaw il-laqgħa li jmiss ser issir l-Erbgħa minflok it-Tlieta. Inħeġġu lin-nisa jieħdu din l-opportunita’ sabiħa ta’ tagħlim dwar suġġetti varji fil-ħajja u jattendu. Il-Ħamis 02/02, Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju (Il-Kandlora) u Jum il-Ħajja Kkonsagrata: Fis-6:30pm - Quddiesa bit-tberik tax-xemgħa li hi simbolu ta’ Ġesu’, id-dawl ...

avvizi parrocca

Avviżi – 22.01.2023

Avviżi - 22.01.2023 It-3 Ħadd ta’ matul is-Sena u Ħadd il-Kelma t’Alla Illum 22/01: Fil-parroċċa tagħna niċċelebraw ukoll Jum l-Isem Imqaddes ta’ Alla. Minn wara l-quddiesa tal-11.00am sa’ qabel il-quddiesa tal-4.30pm jkollna lil Ġesu’ Sagramentat espost għal adorazzjoni personali fil-Knisja. Inħeġġiġkom tiġu tfaħħru isem il-Mulej waqt li titolbu għall-bżonnijiet tagħkom u b’riparazzjoni għad-dagħa. Il-Ħamis 26/01: Fis-7:00pm - Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna moment ta’ adorazzjo ...