white wooden table with chairs set

Ejja Warajja! : It-2 Tema: ‘Qam u mar warajh’

Mattew 9:9-13 Huwa u għaddej minn hemm, Ġesù ra wieħed bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi; kien jismu Mattew. “Ejja warajja,” qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li, kif qagħad għandu għall-mejda, ġew bosta pubblikani u midinbin u qagħdu madwar il-mejda ma’ Ġesù u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan il-Fariżej qalu lid-dixxipli: “Għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin l-Imgħallem tagħkom?” Hu semagħhom, u qal: “It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma f’saħħithom, iżda l-morda. Mela morru tgħal ...

grayscale portrait of woman

Ejja Warajja! : L-1 Tema: L-Appostlu ex-Mxajtan tal-Appostli

Luqa 8:1-3 Wara dan huwa qagħad idur l-ibliet u r-rħula, jippriedka u jxandar l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla. Kellu miegħu t-Tnax u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard: Marija, li kienu jgħidulha ta’ Magdala, li minnha kienu ħarġu seba’ xjaten, Ġwanna, mart Ħusa, prokuratur ta’ Erodi, Susanna, u ħafna oħrajn, li kienu jaqduhom minn ġidhom. Diskussjoni X’laqtek f’din il-clip? X’rajt ġdid?L-importanza tal-isem għal-Alla. Għalik importanti?Kif inħares lejn min n ...

Saint-Joseph_cathédrale_Ste_Réparate_de_Nice

“B’qalb ta’ Missier”

Sena Ġużeppina 08.12.2020 - 08.12.2021 Nhar it-8 ta’ Diċembru 2020 ġie mfakkar il-150 anniversarju minn meta l-Beatu Piju IX iddikjara lil San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Kattolika. F’dak l-anniversarju speċjali, il-Papa Franġisku ħareġ l-Ittra Appostolika ‘Patris Corde - B’Qalb ta’ Missier’, u ddikjara li fis-sena sat-8 ta’ Diċembru 2021 tiġi ċċelebrata Sena Ġużeppina. B’dan il-mod, qed tingħatalna opportunità li fuq l-eżempju ta’ San Ġużepp nissaħħu fil-fidi u fir-rieda tagħna f ...