avvizi parrocca

Avviżi – 31.03.2024

Avviżi - 31.03.2024  -  L-Għid il-Kbir Illum 31/03, Ħadd il-Għid il-Kbir: L-Arċipriet jingħaqad ma’ Monsinjur Louis Camilleri, Dun Christopher Bugeja, il-komunita’ Salesjana, u l-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali biex jawgurawlkom ilkoll l-Għid it-Tajjeb. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li kienu involuti fl-armar, fit-tħejjijiet u fl-organizazzjoni taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid, li jirrikjedu ħafna xogħol mill-qalb u b’mod volontarju. Wasslu l-awguri lill-fam ...

avvizi parrocca

Avviżi – 24.03.2024

Avviżi - 24.03.2024  -  Ħadd il-Palm Illum 24/03: Nagħtu bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa.  Fid-9.00am ninġabru quddiem il-M.U.S.E.U.M. tas-Subien biex issir iċ-ċerimonja tat-tberik tal-palm u ż-żebbuġ. Fid-9.30 tibda quddiesa solenni fil-Knisja li fiha t-tfal jippreżentaw il-karus ta’ imħabba. Inħeġġiġkom issegwu l-programm tal-Ġimgħa Mqaddsa li tqassam fi djarkom u ssegwu l-paġna ta’ facebook ‘Parroċċa Ħad-Dingli’ għad-dettalji kollha dwar il-funzjonijiet, is-servizz tal-qrar u inizjattivi ...

avvizi parrocca

Avviżi – 17.03.2024

Avviżi - 17.03.2024  -  Il-5 Ħadd tar-Randan Illum 17/03: Mit-8.30am sas-1.00pm - Għoti ta’ demm fil-Mobile Blood Donation Unit ħdejn il-Knisja. Meħtieġa l-karta tal-identita’. Fid-9.30am - Quddiesa bis-sehem tat-Tfal li għamlu l-Ewwel Qrara. Matul il-ġurnata miftuħa għall-ewwel darba għall-pubbliku l-Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa li l-grupp tal-Abbatini qed jorganizza fil-kappella ta’ Santa Marija Maddalena fuq l-irdum. U b’rabta ma’ din il-wirja, l-Abbatini wkoll qed jorganizzaw mi ...

avvizi parrocca

Avviżi – 10.03.2024

Avviżi - 10.03.2024  -  Ir-4 Ħadd tar-Randan Mit-Tnejn 11/03 sal-Erbgħa 13/03: Filgħodu jsiru l-eżerċizzi tat-tfal fl-Iskola Primarja ta’ Ħad-Dingli. Mit-Tnejn 11/03 sal-Ġimgħa 15/03: Fil-quddiesa tas-6:30pm jsiru l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-Knisja li se jitmexxew minn Dun Gilbert Scicluna, il-Viċi Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kristu Re’ f’Raħal Ġdid. Inħeġġeġ għal attendenza b’widnejn u qalb miftuħa. It-Tnejn 11/03: Fil-4.45pm fil-Knisja jkollna l-Ew ...

avvizi parrocca

Avviżi – 03.03.2024

Avviżi - 03.03.2024  -  It-3 Ħadd tar-Randan Mit-Tnejn 04/03 sal-Ġimgħa 08/03 ser ikollna kors ta’ eżerċizzi spiritwali għal kulħadd li ser isiru filgħodu b’dan il-programm: Fid-9.00am tiġi ċċelebrata quddiesa fiċ-Ċentru Parrokkjali; u Fid-9.30am fiċ-ċentru stess isiru l-eżerċizzi li se jitmexxew minn Fr Norbert Bonavia MSSP. It-Tnejn 04/03: Fis-7.15pm se ssir laqgħa fil-M.U.S.E.U.M. tas-Subien għall-ġenituri li uliedhom ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena. ...

avvizi parrocca

Avviżi – 25.02.2024

Avviżi - 25.02.2024  -  It-2 Ħadd tar-Randan Mit-Tnejn 26/02 sal-Ġimgħa 01/03: Fis-7.00pm fil-Knisja ser isiru l-Eżerċizzi tal-Familja mmexxija minn Mons. Paul C. Vella. Il-koppji u l-mexxejja tal-familji tagħna mhux biss huma mistiedna imma mħeġġa jattendu għal din l-opportunità li l-parroċċa qed toffri biex f’dan ir-Randan nisimgħu, nitolbu u nirriflettu fuq il-Kelma ta’ Alla. L-Erbgħa 28/02: Mis-7.00am, fiċ-Ċimiterju ser isir it-tindif tal-oqbra tal-komun bin-numri 38 ( ...

avvizi parrocca

Avviżi – 18.02.2024

Avviżi - 18.02.2024  -  L-1 Ħadd tar-Randan Għal matul ir-Randan u l-kumplament ta’ din is-sena qed nipproponu li ta’ spiss ngħidu t-talba “Sinjur Alla, agħtini l-grazzja li qatt ma nwarrab mill-ħsieb tiegħi l-preżenza tiegħek, Int li dejjem xhud ta’ kull ma naħseb, ngħid, u nagħmel.” (sentenza ta' San Ġorġ Preca meħuda minn ’X’jitlob is-serv ta’ Alla wara t-tqarbin’). Ngħiduha flimkien . . . Avviż dwar ir-Randan: Matul ir-Randan, żmien speċjali għalina l-insara, qed nistiednu lil ...

avvizi parrocca

Avviżi – 11.02.2024

Avviżi - 11.02.2024  -  Is-6 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 11/02: Wara l-quddiesa, minn fuq iz-zuntier għandna għall-bejgħ ħelu tradizzjonali Malti fosthom tal-Karnival. It-Tlieta 13/02: Issir l-aħħar minn sensiela ta’ taħdidiet li l-Grupp tan-Nisa ‘Magnificat’ qed jorganizza mal-awtoritajiet tas-saħħa dwar kif tindirizza aħjar mumenti diffiċli u ta’ sfida fil-ħajja. Il-laqgħa tat-Tlieta li ġej se tibda nofs siegħa qabel, jiġifieri fid-9.00 minflok fid-9.30am u tibqa għadde ...

avvizi parrocca

Avviżi – 04.02.2024

Avviżi - 04.02.2024  -  Il-5 Ħadd ta’ matul is-Sena It-Tlieta 06/02: Fid-9.30am laqgħa oħra organizzata mill-Grupp tan-Nisa ‘Magnificat’ fiċ-Ċentru Parrokkjali; parti mit-taħdidiet b’kollaborazzjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa. Kulħadd mistieden. Il-Ħamis 08/02: Fis-7.15pm ser issir laqgħa fil-M.U.S.E.U.M. tas-Subien għall-ġenituri li uliedhom ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina din is-sena. Is-Sibt 10/02, Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta: Dakinhar aħna l-in ...

avvizi parrocca

Avviżi – 28.01.2024

Avviżi - 28.01.2024  -  Ir-4 Ħadd ta’ matul is-Sena It-Tlieta 30/01: Fid-9.30 am jkomplu l-laqgħat tal-Grupp tan-Nisa ‘Magnificat’ fiċ-Ċentru Parrokkjali. Il-Ħamis 01/02: Il-parroċċa ġiet mistiedna biex tieħu sehem f’quddiesa u adorazzjoni mas-seminaristi fis-Seminarju tal-Arċisqof, f’Tal-Virtu. Fis-6.00pm jitlaq it-trasport minn ħdejn l-għassa biex fis-6.30 tibda l-adorazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat u wara jkollna l-quddiesa. Inkunu lesti għall-ħabta tat-8.00 pm. Min j ...