avvizi parrocca

Avviżi – 24.09.2023

Avviżi - 24.09.2023  -  Il-25 Ħadd ta’ matul is-Sena Il-Jum Dinji ddedikat lill-Immigranti u Refuġjati It-Tnejn 25/09: Il-quddiesa tas-6.30pm se tkun b’radd il-ħajr lil Alla, u b’talb speċjali lill-Qaddej ta’ Alla, Mons. Ġużeppi De Piro. Se jikkonċelebraw flimkien 5 saċerdoti tas-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl, fosthom Dun Ġorġ Scerri, li din is-sena għalqu 55 sena saċerdoti. Il-Ħamis 28/09: Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna mument ta’ adorazzjoni. Il-Ħadd ...

avvizi parrocca

Avviżi – 17.09.2023

Avviżi - 17.09.2023  -  L-24 Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 17/09, il-Kunsill Lokali jfakkar Jum Ħad-Dingli: fid-9.00am se tiġi ppreżentata lill-Arċipriet bandiera bl-arma tal-parroċċa biex tittella’ fuq id-Dar Parrokkjali; fid-9.30am fil-knisja se tiġi ċċelebrata quddiesa bis-sehem tal-Kunsill Lokali u li għaliha mistieden kulħadd; u fis-7.30pm ssir serata mużiko-letterarja fi Triq il-Kappella Medjevali. L-Erbgħa 20/09: Fl-10.00am ser issir ċelebrazzjoni ta’ Jum l-Anz ...

avvizi parrocca

Avviżi – 10.09.2023

Avviżi - 10.09.2023 -  It-23 Ħadd ta’ matul is-Sena L-Erbgħa 13/09; fis-7.15pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fiċ-Ċentru. Il-Ħamis 14/09; wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna mument ta’ adorazzjoni quddiem Ġesu’ sagramentat. Il-Ġimgħa 15/09; fis-7.30pm il-Kumitat Festa Esterna ser jorganizza Lejla Maltija, li tinkludi ikel Malti u logħob ta’ tombla, fil-pjazza ħdejn il-Knisja bħala għeluq tal-attivitajiet tas-Sajf. Kitba fis-sagristija jew kif spjegat mill-paġna ta’ facebo ...

avvizi parrocca

Avviżi – 03.09.2023

Avviżi - 03.09.2023  -  It-22 Ħadd ta’ matul is-Sena Infakkru li x-xahar ta’ Settembru sal-4 ta’ Ottubru – Festa ta’ San Franġisk – huwa ddedikat lill-aktar għarfien u għall-ħarsien tal-ħolqien. Għalhekk tajjeb li nieħdu sehem f’diversi inizzjativi - fuq livell personali u fuq dak soċjali - li jqajmu aktar kuxjenza dwar dan. Il-Ħamis 07/09: Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna moment ta’ adorazzjoni quddiem Ġesu’ sagramentat. Il-Ġimgħa 08/09, Solennità tat-Twelid tal-Madonn ...

avvizi parrocca

Avviżi – 27.08.2023

Avviżi - 27.08.2023  -  Il-21 Ħadd ta’ matul is-Sena L-Arċipriet, il-Kan. David Farrugia, u l-Kleru, il-Kunsill Pastorali Parrokkjali u l-Kumitat Festa Esterna jixtiequ jirringrazzjaw lil kulħadd għall-festa sabiħa u dinjituża li ċċelebrajna f’ġieħ Ommna Marija Mtellgħa s-Sema. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw l-għajnuna tagħhom, kemm b’ħidma volontarja kif ukoll b’donazzjonijiet fil-ġbir.  Nibqgħu ngħożżu l-fatt li konna flimkien, familja waħda li qed tiċċelebra u li kienet viċin ukol ...

avvizi parrocca

Avviżi – 20.08.2023

Avviżi - 20.08.2023 – Jum il-Festa Titulari ta’ Santa Marija L-Arċipriet flimkien mal-Kleru, il-Komunita’ Salesjana, il-Kunsill Pastorali Parrokkjali u l-Kumitat Festa Esterna jawguraw lil kulħadd il-FESTA T-TAJBA.   Ippermettuli ħsiebi jmur ukoll llum f’dawk li għandhom xi familjari morda kemm fid-djar u fl-isptarijiet, u fl-emigranti.  Wasslu t-tislijiet tiegħi lil dawn ħutna kollha u lill-familjari tagħhom.Il-quddiesa solenni ta’ jum il-festa tibda fid-9.15 am u se titmexxa min-Nunzju Apposto ...

avvizi parrocca

Avviżi – 15.08.2023

Avviżi - 15.08.2023  -  Is-Solennita’ tat-Tlugħ fis-Sema tal-Madonna It-Tlieta 15/08: L-Għid tal-Assunta Nistiednu ‘l min għandu mutur biex jieħu sehem fil-pellegrinaġġ tal-muturi li jitlaq minn fuq iz-zuntier tal-Imġarr fl-09.45am u jasal ħdejn il-knisja ta’ Ħad-Dingli ftit qabel il-11.00 fejn isir it-tberik tas-sewwieqa. L-Erbgħa 16/08: Mit-8.00 am ser isir il-ħasil tal-Knisja. Napprezzaw l-għajnuna ta’ kull min jista’ jagħti daqqa t’id L-Erbgħa nagħtu bidu għat-tridu tal-fes ...

avvizi parrocca

Avviżi – 13.08.2023

Avviżi - 13.08.2023  -  Id-19-il Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 13/08: Aħna mistiedna nkunu ta’ għajnuna għal ħaddieħor billi nagħtu d-demm bejn it-8.30am u s-1.00pm. L-għoti tad-demm ser isir fid-Day Centre tal-Anzjani. Meħtieġa l-karta tal-identità u l-maskra. Mistiedna speċjali għall-quddiesa tad-9.30am, il-persuni ta’ nazzjonalita’ barranija li jgħixu Ħad-Dingli u l-emigranti Dinglin li jinsabu fostna. It-Tnejn 14/08: Il-Vġili ta’ Santa Marija Fis-6.30pm quddiesa li fiha jiġu pp ...

avvizi parrocca

Avviżi – 06.08.2023

Avviżi - 06.08.2023  -  Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej Illum 06/08: Il-quddiesa tad-9:30am se tlaqqa’ flimkien lil dawk li jipprattikaw xi sport u dawk li jsegwu l-isport f’talba lil Marija Assunta biex tħarishom. It-Tnejn 07/08: Il-quddiesa tas-6.30 p.m. ser issir f’Misraħ Frenċ Abela minflok fil-knisja u se tkun b’tifkira mit-twaqqif tal-banda Santa Marija. It-Tlieta 08/08: Fil-5.30pm nistiednu lit-tfal jinġabru f’Misraħ Frenċ Abela minn fejn jimxu f’korteo wara statw ...

avvizi parrocca

Avviżi – 23.07.2023

Avviżi - 23.07.2022  -  Is-16-il Ħadd ta’ matul is-Sena Illum 23/07: Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. Nawgurawlhom u nirringrazzjawhom tax-xogħol u l-kontribut tagħhom fis-soċjeta’ tagħna. L-Erbgħa 26/07: Ser ikollna ħarġa ta’ ġurnata għal Kemmuna. It-trasport jitlaq fit-8.00am minn ħdejn l-għassa tal-Pulizija. Kitba għand il-membri tal-fund-raising. Il-Ħamis 27/07: Fis-7:00pm - Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna moment ta’ adorazzjoni quddiem Ġesu’ sagramentat. I ...