avvizi parrocca

Avviżi – 21.01.2024

Avviżi - 21.01.2024 - It-3 Ħadd ta’ matul is-Sena u Ħadd il-Kelma t’Alla Illum 21/01: Fil-parroċċa tagħna niċċelebraw ukoll Jum l-Isem Imqaddes ta’ Alla. Minn wara l-quddiesa tal-11.00am sa qabel il-quddiesa tal-4.30pm jkollna lil Ġesu’ Sagramentat espost għal adorazzjoni personali fil-Knisja. Inħeġġiġkom tiġu tfaħħru isem il-Mulej, titolbu għall-bżonnijiet tagħkom u b’riparazzjoni għad-dagħa. It-Tlieta 23/01: Fid-9.30am - Laqgħa oħra organizzata mill-Grupp tan-Nisa ‘Magnif ...

avvizi parrocca

Avviżi – 14.01.2024

Avviżi - 14.01.2024  -  It-2 Ħadd ta’ matul is-Sena It-Tlieta 16/01: Fid-9.30am - Laqgħa organizzata mill-Grupp tan-Nisa ‘Magnificat’ fiċ-Ċentru Parrokkjali u li hi parti minn sensiela ta’ taħdidiet dwar kif tista’ tiżviluppa ħiliet biex tindirizza l-istress u tkampa aħjar ma’ sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja. Kulħadd mistieden. Fis-7.15pm - Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fiċ-Ċentru. Il-Ħamis 18/01: Fis-7.00pm - Adorazzjoni komunitarja quddiem Ġesù sagrament ...

avvizi parrocca

Avviżi – 07.01.2024

Avviżi - 07.01.2024  -  Solennità tal-Epifanija tal-Mulej Illum 07/01: Fid-9.15am - Purċissjoni flimkien mal-Maġi mill-Kappella tal-Adorazzjoni tal-Oratorju Salesjan lejn il-Knisja, li tagħti bidu għall-Quddiesa tad-9.30am. Mistiedna b’mod speċjali għal din il-quddiesa ġenituri u tfal, flimkien ma’ dawk li ġew joqgħodu ġodda fil-parroċċa tagħna. Fi tmiem il-quddiesa jingħataw il-premijiet tal-kompetizzjoni tal-isbaħ presepju u tieqa mżejna. It-Tlieta 09/01: Fid-9.30am - Iko ...

avvizi parrocca

Avviżi – 01.01.2024

AvviżI - 01.01.2024  -  Solennità ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi Illum 01/01: L-Arċipriet jingħaqad ma’ Monsinjur Louis Camilleri, Dun Christopher Bugeja, il-komunita’ Salesjana, u l-membri tal-Kunsill Parrokkjali biex nawgurawlkom ilkoll is-Sena t-Tajba. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal tal-Ħadd, b’dik ta’ filgħaxija tkun fil-5:00pm. Il-Ħadd 07/01, Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Fid-9.15am - Purċissjoni qasira flimkien mal-Maġi mill-Kappella tal-Adorazzjoni tal ...

avvizi parrocca

Avviżi – 31.12.2023

AvviżI - 31.12.2023  -  Festa tal-Familja Mqaddsa Illum 31/12: L-aħħar jum tal-Kwaranturi. Inħeġġiġkom biex bejn nofsinhar u l-5.00 ta’ filgħaxija ssibu ħin tiġu l-Knisja għal mumenti privati ta’ talb quddiem Ġesu’ Sagramentat; Bejn l-4.15 u l-5.00pm ser ikollna servizz ta’ qrar fil-Knisja. Fil-5.00pm tibda l-quddiesa ta’ tmiem is-sena li fiha nroddu ħajr lil Alla għas-sena 2023 u f’għeluq it-345 sena mit-twaqqif tal-parroċċa tagħna. Fi tmiem il-quddiesa jitkanta t-Te Deum, u tin ...

avvizi parrocca

Avviżi – 24.12.2023

Avviżi - 24.12.2023  -  Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent Illum 24/12: Fl-4.30 pm – jibda servizz ta’ qrar fil-knisja; Fil-5.00pm - Quddiesa tal-Vġili tal-Milied; Fis-6.00pm - Kulħadd mistieden jieħu sehem fil-purċissjoni bil-Bambin li tibda mill-M.U.S.E.U.M. tas-subien, iddur f’diversi toroq tar-raħal u tispiċċa fil-Knisja Arċipretali, fejn isir programm speċjali. Fil-10.15pm - Tinfetaħ il-knisja; Fil-10.45pm – Tibda velja li tinkludi pageant, segwita mill-purċissjoni bix-xbieha ta ...

avvizi parrocca

Avviżi – 17.12.2023

Avviżi - 17.12.2023  -  It-Tielet Ħadd tal-Avvent Bħalissa ninsabu fin-Novena tal-Milied. Il-programm tqassam fid-djar tagħna u jinsab ukoll fuq il-paġna ta’ facebook tal-parroċċa. Inħeġġukom tieħdu sehem għaċ-ċelebrazzjonijiet tan-Novena u ta’ żmien il-Milied, tersqu għat-tqarbin u thejju ruħkom bis-sagrament tal-qrar. Is-saċerdoti aħna disponibbli kull meta nintalbu personalment u mill-Ħamis sal-Ħadd li ġej filgħaxijiet ser ikollna diversi ħinijiet ta’ qrar. Id-dettalji kollha jinsabu fil ...

avvizi parrocca

Avviżi – 10.12.2023

Avviżi - 10.12.2023  -  It-Tieni Ħadd tal-Avvent Illum 10/12: Mit-8:30am sas-1:00pm - Għoti ta’ demm fil-Mobile Blood Donation Unit f’Misraħ Ġuże’ Abela. Meħtieġa l-karta tal-identità u l-maskra. F’Dar Dun Ġwann Abela, ħdejn il-Knisja għandna il-Bazaar tal-Milied b’riżq il-parroċċa. Inħeġġukom biex wara l-quddiesa jew f’ħin ieħor tagħtu titwila. Il-Bazar jibqa’ miftuħ sa nhar l-Erbgħa. It-Tlieta 12/12: Fid-9.30am - Laqgħa tal-Grupp tan-Nisa “Magnificat” fiċ-Ċentru Parrok ...

avvizi parrocca

Avviżi – 03.12.2023

Avviżi - 03.12.2023  -  L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Illum 03/12, L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: Nagħtu bidu għal sena liturġika ġdida – Sena B Fid-9.30am - quddiesa li għaliha nistiednu b’mod speċjali lill-familji bi tfal u adoloxxenti. Fit-3.00pm – Il-Life Network Foundation Malta qed torganizza Mixja favur il-Ħajja fil-Belt. Tibda minn ħdejn il-Berġa ta’ Kastilja. Il-Ħamis 07/12: Bejn is-6.00pm u t-8.00pm – Il-Kummissjoni Djoċesana Tfal qed torganizza attività għat-tfal kollh ...

avvizi parrocca

Avviżi – 26.11.2023

Avviżi - 26.11.2023  -  L-34 Ħadd ta’ matul is-Sena: Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu Illum 26/11, Solennità ta’ Kristu Sultan: Fil-5.00pm Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-Bażilika ta’ Kristu Re’ f’Raħal Ġdid. Kulħadd mistieden. It-Tlieta 28/11: Filgħodu ser isir nofs ta’ nhar irtir bi tħejjija għall-Avvent organizzat mill-Grupp tan-Nisa “Magnificat”. L-irtir ser isir fil-kumpless Sant’Agata, ir-Rabat, u miftuħ għal kulħ ...