avvizi parrocca

Avviżi – 26.09.2021

Avviżi - 26.09.2021 - Is-26 Ħadd Matul is-Sena 1. Fl-okkażjoni tal-bidu ta’ sena skolastika ġdida, illum qed nistiednu lit-tfal u l-familji tagħhom biex jattendu għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa tad-9.30 a.m. It-tfal huma mistiedna jġibu magħhom il-basktijiet jew il-pockets tal-iskola biex jiġu mberkin. Huma se jingħataw tifkira. 2. Għada t-Tnejn ser issir l-ewwel laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Griżma tal-Isqof fl-aħħar Ħadd tax-xahar id-dieħel. Il-laqgħa tibda fis-7.15 p.m. u ...

avvizi parrocca

Avvizi – 19.09.2021

Avviżi - 19.09.2021 - Il-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena 1. Kif ħabbart f’jum il-festa ta’ Santa Marija, nhar it-Tlieta li ġej, Daniel Abela, żagħżugħ mill-parroċċa tagħna se jibda l-formazzjoni tiegħu fis-Seminarju. Din hi grazzja kbira għall-parroċċa tagħna u aħna lkoll imħeġġin nakkumpanjawh bit-talb tagħna biex Ommna Marija żżommu taħt il-ħarsien tagħha u tiggwidah f’din il-mixja. Il-parroċċa, filwaqt li tirringrazzja lil Daniel għall-ħidma diversa li wettaq fis-snin li għaddew fil-knisja u fil- ...

avvizi parrocca

Avvizi – 12.09.2021

Avviżi - 12.09.2021 - L-24 Ħadd ta’ Matul is-Sena 1. Kull nhar ta’ Ħadd, il-quddiesa tad-9.30 a.m. tkun organizzata b’mod speċjali għat-tfal tal-parroċċa. Inħeġġuhom jattendu flimkien bħala familja. 2. Ir-reġistrazzjoni tat-tfal għall-katekiżmu tkompli fil-jiem li ġejjin. Ġenituri tat-tfal li se jibdew il-Year 2, jiġifieri dawk li s-sena d-dieħla se jirċievu s-sagrament tal-Ewwel Tqarbina, għandhom jiġu jirreġistraw lil uliedhom biex mill-aħħar ta’ dan ix-xahar jibdew jattendu għad-duttrina fl ...

avvizi parrocca

Avvizi – 05.09.2021

Avviżi - 05.09.2021 - It-23 Ħadd ta’ Matul is-Sena 1. Il-ġabra tal-lum hi dik speċjali tal-ewwel Ħadd tax-xahar għall-bżonnijiet tal-parroċċa. 2. Matul il-ġimgħa li ġejja ser issir ir-reġistrazzjoni tat-tfal għall-katekiżmu. Ġenituri tat-tfal li se jibdew il-Year 2, jiġifieri dawk li s-sena d-dieħla se jirċievu s-sagrament tal-Ewwel Tqarbina, għandhom jiġu jirreġistraw lil uliedhom biex mill-aħħar ta’ dan ix-xahar jibdew jattendu għad-duttrina fl-oqsma tal-M.U.S.E.U.M. Ir-reġistrazzjoni ser is ...

avvizi parrocca

Avvizi – 29.08.2021

Avviżi - 29.08.2021 - It-22 Ħadd ta’ Matul is-Sena 1. L-Arċipriet, il-Kleru u l-Kumitat Festa Esterna jixtiequ jirringrazzjaw lil kulħadd għall-festa titulari li ċċelebrajna lil Ommna Marija Mtellgħa s-Sema. Kienet festa partikulari ħafna minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija, iżda nemmnu li tatna ċans nirriflettu fuq is-sens veru ta’ dak li niċċelebraw: ix-xewqa li nsiru dixxipli li nixbħu lil Marija u li permezz tagħha naslu għand Ġesu’. Jalla Marija tibqa’ tkun l-omm tat-tama tagħna. Rad ...

avvizi parrocca

Avvizi – 22.08.2021

Avviżi - 22.08.2021 Il-Festa Titulari ta’ Santa Marija 1. L-Arċipriet flimkien mal-Kleru, il-Komunita’ Salesjana u l-Kumitat Festa Esterna jawguraw lil kulħadd il-FESTA T-TAJBA. 2. Il-quddiesa solenni ta’ jum il-festa tibda fid-9.15 a.m. u l-quddiesa li normalment tkun fil-11 għal-lum biss tibda kwarta wara, fil-11.15. 3. Filgħaxija il-Knisja tiftaħ fil-5.00 p.m. għal talb privat. Fis-6.00 jkollna l-kant tat-Tieni Għasar; il-quddiesa ta’ filgħaxija tibda fis-6.30; u mbagħad qed nistednikom b ...

avvizi parrocca

Avvizi 15.08.2021

Avviżi - 15.08.2021 Is-solennita’ tat-tlugħ fis-sema tal-Madonna 1. Dalgħodu bejn it-8.30am u 12.00pm u bejn l-4.30 u s-6.00pm, id-Domus ser ikun miftuħ biex kulħadd jara u japprezza x-xogħol ta’ restawr li sar f’din il-binja storika mill-ħaddiema tal-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. 2. Fil-quddiesa tad-9.30 a.m., illum se jiġu ppreżentati lil Santa Marija t-tfal li twieldu minn Lulju 2019 sa Lulju 2020. 3. Fil-quddiesa ta’ għada filgħaxija mbagħad issir il-preżen ...

avvizi parrocca

Avvizi – 08.08.2021

Avviżi -08.08.2021 - Id-19-il Ħadd Matul is-Sena 1. Il-ġabra fil-quddiesa tal-lum hi l-offerta ta’ karita’ li nagħtu kull sena fi żmien il-festa. Din is-sena, il-flus miġbura se jmorru għall-missjoni tal-patrijiet Dumnikani Maltin fl-Albanija. Is-somma miġbura se tiġi ppreżentata nhar il-Ġimgħa fil-quddiesa tas-6.30 p.m. lill-Arċisqof ta’ Tirana Durres fl-Albanija, Monsinjur George Frendo. Nistedinkom minn issa biex nhar il-Ġimgħa nkunu hawnhekk fil-Knisja biex niċċelebraw l-Ewkaristija flimkie ...

avvizi parrocca

Avvizi – 01.08.2021

Avviżi -01.08.2021 - It-18-il Ħadd Matul is-Sena 1. Illum hu l-ewwel Ħadd ta’ Awwissu u għalhekk il-ġabra hi dik speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. 2. Nhar it-Tnejn jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali. Il-laqgħa ssir fil-Knisja u tibda fis-7.00 p.m. 3. Il-quddiesa ta’ nhar it-Tlieta filgħaxija ser tkun b’sufraġju għal ruħ l-Isqof Walter Michael Ebejer, iben din il-parroċċa, li miet f’Ġunju li għadda fil-Brażil fejn kien ilu aktar minn sittin sena jwettaq ħidma missjunarja. Din il-qu ...