avvizi parrocca

Avvizi

Avviżi - 23.01.2022 - It-3 Ħadd Matul is-Sena 1. Xtaqt ninfurmakom dwar servizz ta’ qrar fil-parroċċa tagħna. Fr Carmelo Sacco, Salesjan, qed ikun dispost għall-qrar kull nhar ta’ Ħamis bejn id-9.00 u l-10.00 a.m. fil-Kappella tal-Adorazzjoni u kull nhar ta’ Sibt bejn il-5.15 u s-6.30 p.m. fil-Knisja. Dan apparti li s-saċerdoti tal-parroċċa jkunu disposti għall-qrar f’ħinijiet oħra jew b’appuntament. 2. Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna mument ta’ adorazzjoni b’talb għall- ...

avvizi parrocca

Avviżi – 09.01.2021

Avviżi - 09.01.2021 - Il-Magħmudija tal-Mulej 1. Kull nhar ta’ Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna mument ta’ adorazzjoni b’talb għall-bżonnijiet tal-familji tagħna u l-vokazzjonijiet. Fil-parroċċa tagħna għadna l-grazzja wkoll li f’mument li jkun komdu għalina nistgħu nqattgħu ftit ħin ta’ talb fil-kwiet quddiem Ġesu’ Sagramentat fil-Kappella tal-Adorazzjoni f’Dar Dun Bosco. Din il-kappella tkun miftuħa kuljum, mit-Tnejn sal-Ħadd, bejn is-7.30 a.m. u d-9.00 p.m. Nirringrazzja lil dawk ...

avvizi parrocca

Avviżi – 02.01.2021

Avviżi - 02.01.2021 - L-Epifanija tal-Mulej 1. Illum hu l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk l-offerta tagħkom tkun għall-ġabra speċjali b’riżq il-parroċċa. 2. Nirringrazzja lill-poplu ta’ Ħad-Dingli għall-ħafna ġesti sbieħ ta’ solidarjeta’ li għamel fi żmien il-Milied, bl-aħħar ġest ikun is-somma sabiħa ta’ € 5,850 li ppreżentajna l-bieraħ filgħaxija lid-Dar tal-Providenza. Din is-somma nġabret mir-raħal tagħna bħala parti mill-kampanja “Minn Qalbna lill-Anġli”. F’isem id-Dar tal-Providenza ngħi ...

avvizi parrocca

Avvizi – 01.01.2021

Avviżi - 01.01.2022 Is-Solennita’ ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi 1. L-Arċipriet, il-kleru u l-komunita’ Salesjana jawguraw lil kulħadd l-isbaħ xewqat għas-sena l-ġdida. 2. Il-ġabra tal-lum tkun strina għas-sagristana li huma kollha voluntiera. 3. Filgħaxija, illum ikollna quddiesa waħda li tibda fil-5.00. 4. F’dan il-Milied, bħala parroċċa erġajna urejna kif tiċċelebra Milied fi spirtu tassew nisrani minkejja l-isfidi kollha li għaddejjin minnhom minħabba l-pandemija. Apparti 27 hamper ...

avvizi parrocca

Avvizi – 26.12.2021

Avviżi - 26.12.2021 - Il-Familja Mqaddsa 1. Dalgħodu nistgħu nkunu ta’ għajnuna għal ħaddieħor billi nagħtu d-demm. Il-Mobile Blood Donation Unit ser ikun ħdejn il-knisja bejn it-8.30am u s-1.00pm. 2. Għall-aħħar jumejn tas-sena, qed nagħmlu stedina lil kulħadd biex insibu ftit ħin għal Ġesu’. Il-Ħamis u l-Ġimgħa, il-Knisja se tkun miftuħa l-ġurnata kollha, mit-8.00 a.m. sal-ħin tal-quddiesa ta’ filgħaxija, b’Ġesu’ Sagramentat espost għal adorazzjoni privata. F’dawn il-jumejn il-kappella tal-A ...

avvizi parrocca

Avviżi – 18-12-21

Avviżi - 19.12.2021 - Ir-4 Ħadd tal-Avvent 1. Bħalissa ninsabu fin-Novena tal-Milied. Inħeġġiġkom issegwu l-programm li qed jitqassam fi djarkom u li miegħu aħna s-saċerdoti qegħdin nibgħatu messaġġ għall-Milied. Dan il-messaġġ jinsab f’kartolina li qegħdin nagħtu b’tifkira lill-familji kollha u li fiha xbieha tal-pittura tal-Adorazzjoni tal-Maġi li għandna fil-kor tal-Knisja u li ġiet restawrata s-sena l-oħra. 2. In-Novena tal-Milied tkompli l-Ħadd fejn fil-quddiesa tad-9.30 a.m. jieħdu se ...

avvizi parrocca

Avvizi – 12.12.2021

Avviżi - 12.12.2021 - It-3 Ħadd tal-Avvent 1. Fiċ-Ċentru Parrokkjali għaddej il-Bazaar tal-Milied li jibqa’ miftuħ sa għada, it-Tnejn filgħaxija. Hemmhekk għandna għażla ta’ rigali u ħelu tradizzjonali tal-Milied, ponsjetti, affarijiet tad-dar u bżonnijiet ta’ kuljum, u rigali reliġjużi. Inħeġġiġkom biex wara l-quddiesa jew f’ħin komdu għalikom tagħtu titwila. Din il-ġimgħa rċevejtu fi djarkom dettalji tal-ħinijiet tal-ftuħ tal-Bazaar flimkien ma’ biljetti f’lotterija li qed jorganizza l-Kumit ...

avvizi parrocca

Avvizi – 05.12.2021

Avviżi - 05.12.2021 - It-2 Ħadd tal-Avvent 1. Illum qed nagħmlu l-ġabra speċjali tal-ewwel Ħadd tax-xahar. Id-donazzjonijiet tagħkom ser imorru għax-xogħol ta’ tisħiħ li qed isir fis-sistema li tilqa’ għas-sajjetti u protezzjoni minn żidiet għall-għarrieda fil-vultaġġ elettriku fil-knisja, manutenzjoni ta’ rutina fiċ-Ċentru Parrokkjali u l-bdil tas-salib tal-kappella taċ-Ċimiterju li waqa’ bil-maltemp. Is-salib il-ġdid tbierek minn Monsinjur Arċisqof il-Ħadd li għadda. Nirringrazzjawkom tal- ...

avvizi parrocca

Avvizi – 28.11.2021

Avviżi - 28.11.2021 - L-1 Ħadd tal-Avvent 1. Illum qegħdin nagħtu bidu għall-Avvent li nawguraw ikun żmien ta’ tħejjija tajba għall-Milied. Matul l-Avvent, ħdejn il-bibien tal-Knisja ser ikollna kaxxi biex inġibu prodotti tal-ikel biex bihom inkunu nistgħu ngħinu lil familji fil-bżonn. Għandna wkoll inizjattivi oħra għaddejjin, fosthom min jixtieq jgħin lit-tfal f’Dar Fra Diegu jista’ jkellem lil xi membru tal-Kummissjoni Tfal. Inħeġġukom ukoll tippreparaw ruħkom spiritwalment fosthom bis-sagr ...

avvizi parrocca

Avvizi – 20.11.2021

Avviżi - 20.11.2021 - Is-Solennita’ ta’ Kristu Re’ 1. Kif avżajna ġimgħa ilu meta ppreżentejna r-rendikont tal-festa ta’ barra, il-ġbir fil-quddiesa tal-lum imur biex nibdew inwarrbu xi ħaġa għall-ispejjeż tal-festa ta’ Santa Marija. 2. Dawk li ħallew envelope bil-formola mimlija għall-intenzjonijiet tal-quddiesa għas-sena d-dieħla se jkunu qegħdin jirċievu fid-dar tagħhom stess il-lista tal-ġranet u l-ħinijiet tal-quddiesa bl-intenzjoni li talbu li ssir. Il-formoli tal-intenzjonijiet għadhom ...