avvizi parrocca

Avvizi – 08.05.2022

Avviżi -08.05.2022 - Ir-4 Ħadd tal-Għid Jum il-Karita’ u Jum il-Vokazzjonijiet 1. Illum 08/05: · Il-ġbir f’kull quddiesa ser ikun għall-ħidmiet ta’ karita’ li twettaq il-Knisja f’Malta permezz ta’ diversi djar u istituzzjonijiet · Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, fid-9.00am ser isir it-tberik tal-oqbra fiċ-ċimiterju. Fil-quddiesa tad-9.30am li tkun bis-sehem tat-tfal se niftakru b’mod speċjali fl-ommijiet ħajjin u mejtin. 2. It-Tnejn 09/05 niċċelebaw il-Festa ta’ San Ġorġ Preca: · Fis-6:30pm ...

avvizi parrocca

Avvizi – 01.05.2022 – It-3 Ħadd tal-Għid

Avviżi -01.05.2022 - It-3 Ħadd tal-Għid 1. Il-ġabra li ser issir il-lejla hi dik speċjali tal-Ewwel Ħadd tax-Xahar għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Fil-ġranet li għaddew, waslulna partijiet minn brazzi li jkunu armati madwar l-artal fil-festi li nxtraw bħala spare parts. Dan sar billi dawk li kellna tul iż-żmien naqsu għax kien meħtieġ jintużaw. Wara li fl-aħħar ġimgħat, il-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi lestew l-ewwel fażi tax-xogħol ta’ manutenzjoni u tisbiħ ta’ Dar Dun Ġw ...

avvizi parrocca

Avvizi – 24.04.2022

Avviżi -24.04.2022 - It-2 Ħadd tal-Għid 1. Illum fil-quddiesa tad-9.30 a.m. se tiġi ppreżentata s-somma ta’ €2,200 lil Malta for Ukraine biex jiġu nvestiti fl-edukazzjoni tat-tfal li qed jaħarbu mir-realta’ tal-gwerra fl-Ukrajna. Minn dawn, €1,382 nġabru mit-tfal tal-iskola primarja ta’ Ħad-Dingli u l-kumplament mill-Karus ta’ Imħabba li sar fir-Randan u minn donazzjonijiet oħra privati li ngħataw. Barra minn hekk, se jiġu ppreżentati wkoll għadd ta’ blalen biex jintbagħtu lit-tfal fl-Ukrajna ...

avvizi parrocca

Avvizi – 17.04.2022

Avviżi - 17.04.2022 - L-Għid il-Kbir 1. L-Arċipriet flimkien mal-kleru u l-komunita’ Salesjana jawguraw lil kulħadd l-Għid it-Tajjeb. Il-quddiesa tal-Ħadd fid-9.30 se tkun organizzata għat-tfal kollha tal-parroċċa u wara nkomplu fuq iz-zuntier bit-tberik tal-figolli li t-tfal ikunu ġabu magħhom. Wara l-quddiesa tal-4.30 p.m. joħroġ il-Vjatku Solenni tal-morda. 2. Nhar is-Sibt li ġej, il-Kumitat Festa Esterna se jorganizza “Ikla Maltija” li titwassal dirett fid-djar tagħkom f’nofsinhar jew fi ...

avvizi parrocca

Avvizi – 10.04.2022

Avviżi – 10.04.2022 - Ħadd il-Palm 1. Illum tajna bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa. Għada fid-9.00 a.m. ninġabru quddiem il-M.U.S.E.U.M. tas-Subien biex issir iċ-ċerimonja tat-tberik tal-palm u ż-żebbuġ. Fid-9.30 tibda quddiesa solenni fil-Knisja. 2. Nhar it-Tlieta mit-8.00 a.m. ‘il quddiem isir it-tindif tal-Knisja. Napprezzaw ħafna l-għajnuna ta’ min jista’ jagħti daqqa t’id. 3. Nhar it-Tlieta l-Knisja se tkun miftuħa bejn il-5.30 u t-8.00 p.m. għas-servizz tal-qrar. Dakinhar wara l-quddiesa ta’ ...

avvizi parrocca

Avvizi – 03.04.2022 – Il-5 Ħadd tar-Randan

Avviżi - 03.04.2022 - Il-5 Ħadd tar-Randan 1. Illum hu l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk qed nagħmlu l-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa fosthom għax-xogħol ta’ manutenzjoni fil-koppla li ser ikun qed isir fil-ġimgħat li ġejjin. 2. Mit-Tnejn sal-Ħamis tal-ġimgħa d-dieħla ser isir kors ta’ eżerċizzi spiritwali miftuħ għal kulħadd. Il-prietki ser isiru fil-Knisja u jibdew fil-5.30 pm. Sadanittant, nhar it-Tlieta fis-7.00 p.m. ssir laqgħa oħra ta’ formazzjoni b’tagħlim minn ħajjet dive ...

avvizi parrocca

Avvizi – 27.03.2022 – Ir-4 Ħadd tar-Randan

Avviżi - 27.03.2022 - Ir-4 Ħadd tar-Randan 1. Il-ġabra fil-quddies tal-lum hi għall-bżonnijiet tas-Seminarju; il-post fejn jirċievu l-formazzjoni saċerdotali tagħhom iż-żgħażagħ ta’ għada. 2. Kif stajtu tinnutaw, beda l-armar tal-iscaffolding tal-koppla minn ġewwa biex issirilha l-manutenzjoni meħtieġa. Il-presbiterju żżarma bħala miżura ta’ prekawzjoni sakemm fil-jiem li ġejjin jitlesta l-armar u l-koppla tkun ingħalqet. Niskużaw ruħna għal xi inkonvenjent li dan ix-xogħol jista’ joħloq u nir ...

avvizi parrocca

Avvizi – 13.03.2022 – It-2 Hadd tar-Randan

Avviżi - 13.03.2022 - It-2 Ħadd tar-Randan 1. Il-parroċċa tirringrazzjakom għall-għotjiet fil-ġabra speċjali tal-Ħadd li għadda li kienet ta’ €710. 2. It-Tnejn fis-7.15 p.m. ser issir laqgħa għall-fratelli fiċ-Ċentru Parrokkjali. 3. Nhar it-Tlieta fis-7.00 p.m. jkollna t-tieni laqgħa li matulha nħarsu lejn episodji minn ħajjet diversi dixxipli li wieġbu għas-sejħa li għamlilhom il-Mulej. Dan qed nagħmluh permezz ta’ siltiet mill-Bibbja u mis-serje Kristjana The Chosen. Se nkunu qed niddiskutu ...

avvizi parrocca

Avvizi – 06.03.2022

Avviżi - 06.03.2022 - L-1 Ħadd tar-Randan 1. Illum hu l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk l-offerta li se nagħtu waqt il-ġbir se tkun għall-ġabra speċjali b’risq il-bżonnijiet tal-parroċċa. 2. Matul ir-Randan, fil-knisja qed ikollna diversi mumenti ta’ talb u mezzi kif nikbru fil-fidi tagħna. Kull nhar ta’ Erbgħa u Ġimgħa, fis-6.00 p.m. tingħad il-Via Sagra. Nhar ta’ Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija tibqa’ ssir l-adorazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat. U darba f’ġimgħa, nibdew mit-Tlieta li ...

avvizi parrocca

Avvizi – 27.02.2022

Avviżi - 26.02.2022 - It-8 Ħadd tas-Sena 1. Nhar l-Erbgħa nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes, din is-sena bi stedina mill-Papa Franġisku biex dakinhar nosservaw jum ta’ talb u sawm għall-paċi fl-Ukrajna. Għal dan il-għan, nhar l-Erbgħa wara nofsinhar il-Knisja tiftaħ fl-4.00 fejn issir l-espożizzjoni ta’ Ġesu Sagramentat għal adorazzjoni privata; fil-5.00 jibda servizz ta’ qrar u jkun hawn mument ta’ talb organizzat mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija; fis-6.00 jingħad ir-Rużarju; fis-6.30 kulħa ...